Tag: iEO

  • Polska: Znaczący przyrost nowych mocy zainstalowanych w fotowoltaice

    Polska: Znaczący przyrost nowych mocy zainstalowanych w fotowoltaice

    Fotowoltaika niezmiennie dominuje w kategorii źródeł energii odnawialnej w Polsce. Rok ubiegły okazał się przełomowy dla sektora PV, biorąc pod uwagę zarówno ilość zainstalowanych systemów, jak i ich łączną moc. Rekordy mocy w 2023 roku W roku 2023 znaczącą część nowo zainstalowanych mocy stanowiły duże farmy fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 30 MW, osiągając łącznie 873…