Polska: Znaczący przyrost nowych mocy zainstalowanych w fotowoltaice

Fotowoltaika niezmiennie dominuje w kategorii źródeł energii odnawialnej w Polsce. Rok ubiegły okazał się przełomowy dla sektora PV, biorąc pod uwagę zarówno ilość zainstalowanych systemów, jak i ich łączną moc.

Rekordy mocy w 2023 roku

W roku 2023 znaczącą część nowo zainstalowanych mocy stanowiły duże farmy fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 30 MW, osiągając łącznie 873 MW.

Z najświeższych danych „Funkcjonujące instalacje fotowoltaiczne w Polsce 2024”, które opracował Instytut Energetyki Odnawialnej, wynika, że w pierwszym kwartale bieżącego roku działało 4870 instalacji PV o mocy powyżej 50 kW, w tym 262 farmy o mocy przekraczającej 0,5 MW. Łączna moc zainstalowana w tej kategorii, pomijając mikroinstalacje, wyniosła 5,4 GW. W 2023 roku odnotowano wzrost nowych mocy o 41% w porównaniu do poprzedniego roku.

W ubiegłym roku do sieci zostało przyłączonych 80 farm o łącznej mocy 0,77 GW oraz 1417 mniejszych instalacji (o mocy od 50 kW do 1 MW), które razem dostarczyły moc 1,1 GW. Dominującą siłą były farmy fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 30 MW (873 MW).

Rozmieszczenie i moc instalacji PV

Większość działających instalacji PV mieści się w przedziale mocy od 0,5 do 1 MW – łącznie 3544 urządzenia, w tym 3510 mniejszych instalacji oraz 34 duże farmy. Większość farm PV w Polsce (175 na 262) funkcjonuje w przedziale mocy od 1 do 5 MW.

Rozkład geograficzny instalacji fotowoltaicznych również jest istotny. Najwięcej systemów, zarówno pod względem liczby, jak i łącznej mocy, znajduje się w województwach: wielkopolskim (701 instalacji o mocy 887,84 MW), warmińsko-mazurskim (404 instalacje o mocy 544,81 MW) oraz lubuskim (401 instalacje o mocy 510,77 MW).

Najwięcej farm fotowoltaicznych działa w województwach: warmińsko-mazurskim (48 farm o mocy 233,57 MW), wielkopolskim (34 farmy o mocy 307,49 MW) oraz lubelskim (21 farm o mocy 121,11 MW). Pozostałe województwa z wysoką mocą zainstalowanych farm to: pomorskie (17 farm, 298,96 MW), zachodniopomorskie (15 farm, 146,63 MW) oraz lubuskie (15 farm, 153,96 MW).

Baza baza instalacji PV w Polsce

Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował pierwsze takie opracowanie na polskim rynku, „Funkcjonujące instalacje fotowoltaiczne w Polsce 2024”. Zawiera ono szczegółowe informacje o małych instalacjach PV o mocy od 50 kW do 1 MW oraz o dużych farmach PV o mocy powyżej 1 MW, w tym o ich lokalizacji, mocy przyłączeniowej, dacie rozpoczęcia produkcji energii oraz nazwie i adresie inwestora. Analiza zawarta w bazie przedstawia rozmieszczenie instalacji na mapach oraz interpretacje i zestawienia statystyczne. Baza jest dostępna w formacie Excel w sklepie IEO.

Wskazówki dla zainteresowanych fotowoltaiką

  • Zwróć uwagę na moc i skalę instalacji, które mogą wpłynąć na efektywność energetyczną twojej nieruchomości.
  • Rozważ lokalizację swojej instalacji pod kątem dostępności światła słonecznego i innych czynników geograficznych.
  • Monitoruj rozwój rynku fotowoltaicznego, aby skorzystać z nowych technologii i możliwości finansowania.

Image by freepik

Komentarze

Dodaj komentarz