Po co firmom strategia energetyczna?

Efektywność energetyczna, optymalizacja kosztów działalności, zmieniające się przepisy prawne i oczekiwania rynku, to rzeczywistość, której muszą dziś sprostać przedsiębiorstwa. Potrzebują do tego odpowiednio skonstruowanej strategii energetycznej.

W najnowszym odcinku podcastu E.ON Talks, Justyna Wysocka-Golec, liderka zespołu ESG, dekarbonizacji i różnorodności KPMG w Polsce oraz prowadząca Anna Karanik, senior menedżerka w pionie klienta biznesowego w E.ON Polska, rozmawiają o tym, jakie znaczenie dla firm ma skuteczne wdrożenie strategii energetycznej.

  • Planowanie strategii energetycznej jest kluczowe dla firm, aby efektywnie zarządzać zużyciem energii, zasobami i rozwojem technologii, jednocześnie dbając o środowisko.
  • Dążenie do zredukowania emisji CO2 jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także sposobem na osiągnięcie oszczędności finansowych i zwiększenie atrakcyjności produktów dla klientów i inwestorów.
  • Opracowanie elastycznej strategii energetycznej, która uwzględnia dynamiczne zmiany rynkowe, technologiczne i regulacyjne, pozwala firmom na szybkie dostosowanie się do nowych warunków i osiąganie zarówno celów ekonomicznych, jak i środowiskowych.

Planowanie ważnym elementem strategii dekarbonizacyjnej

Odejście od węgla to obecnie jedno z najważniejszych zadań gospodarek europejskich. Cele związane z dekarbonizacją są ukierunkowane zarówno na duże i energochłonne koncerny, jak i na sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Już w tym roku na największe firmy nałożono obowiązek raportowania ESG. W perspektywie najbliższych 3 lat obejmie on kolejne grupy z ponad 70% małych i średnich przedsiębiorstw notowanych na giełdzie.[1]

Docelowo strategia energetyczna będzie niezbędna dla każdej firmy. Realizacja tego zadania z wyprzedzeniem może pomóc osiągnąć przewagę konkurencyjną.

Strategia energetyczna to plan działań, który pozwala przedsiębiorstwu skutecznie zarządzać efektywnością energetyczną, swoimi zasobami czy rozwojem w zakresie wdrażanych nowych technologii w obszarze energetyki. Jednak przede wszystkim pomaga nadzorować wpływ firmy na środowisko – mówi Justyna Wysocka-Golec.

Oszczędności z dążenia do zeroemisyjności

Z długofalowym planowaniem zużycia energii bezpośrednio wiążą się korzyści finansowe. Zwiększanie przychodów przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów to cel każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości. Przemyślana i skuteczna strategia energetyczna pomaga osiągnąć realne oszczędności. Dzięki niej firma zmniejsza również swój ślad węglowy.

Obecnie firmy szukają różnych sposobów na to, żeby ograniczać emisję. Powodów jest wiele – może być to obowiązek narzucony przez Unię Europejską, ale również chęć posiadania zeroemisyjnego produktu. Wpływ mają również klienci, interesariusze lub inwestorzy, którzy oczekują od danego przedsiębiorstwa zaplanowanych działań zmierzających do zeroemisyjności lub jej całkowitego osiągnięcia – zauważa Justyna Wysocka-Golec.

Przygotowani na dynamiczne scenariusze

Kolejną zaletą posiadania strategii energetycznej w firmie jest wzmocnienie jej odporności na zmieniające się warunki zewnętrzne. Tworząc taką strategię, przedsiębiorstwa muszą zaprojektować różne scenariusze. Dzięki temu stale będą śledzić trendy, monitorować otoczenie, a także oceniać własne możliwości inwestycyjne w czasie rzeczywistym.

Być może w danym momencie jakaś technologia jeszcze nie jest dla nas osiągalna z uwagi na wysokie koszty implementacji. Natomiast mamy świadomość jej istnienia, obserwujemy ją i wiemy, że mogłaby być dla nas atrakcyjna. Obserwujemy zmiany na rynku i w odpowiednim czasie jesteśmy w stanie zareagować. O to chodzi w biznesie – wygrywają te firmy, które są w stanie elastycznie i szybko dostosować się do otoczenia – mówi gościni podcastu E.ON Talks.

Droga do własnej strategii

Określenie zasobów, obecnej efektywności czy źródeł energii, którymi dysponuje firma powinno być według ekspertki KPMG podstawą do rozpoczęcia pracy nad strategią energetyczną. Firmy powinny też przeanalizować swój profil konsumpcji, a także przyjrzeć się jak wpływa na niego otoczenie. Warto też sprawdzić dostępne technologie i alternatywne źródła energii oraz odnieść swoje założenia w stosunku do działań konkurencji.

Dopiero po wykonaniu powyższych zadań można przystąpić do stopniowego planowania działań – zarówno w horyzoncie krótko, jak i długoterminowym. Efektywność strategii pozwolą ocenić wskaźniki skuteczności, czyli KPI takie, jak zwrot z inwestycji, stopień obniżenia emisji czy zmiany postaw pracowników.

Budowa strategii energetycznej jest procesem długoterminowym. Wymaga elastyczności i ciągłego dostosowywania się do warunków rynkowych, technologicznych, regulacji oraz klientów. Jej skuteczne wdrożenie może dostarczyć szeregu odpowiedzi, które pozwolą firmie osiągać nie tylko założone cele ekonomiczne, ale również benefity środowiskowe i społeczne. Jest to złożony proces pełen wyzwań, jednak korzyści na ogół przewyższają nakłady pracy przeznaczone na jej opracowanie i implementację.

Wszystkie odcinki E.ON Talks są dostępne na Spreaker, Spotify, iTunes i Podcasty Google. Materiał można też odsłuchać i zobaczyć na stronie E.ON.

Image by Freepik

Komentarze

Dodaj komentarz